Akoestische Constructies

GELUIDSBEPERKENDE VOORZIENINGEN

In het kader van nieuwe milieumaatregelen en de Arbo-wet worden geluidsbeheersing en trillingsbestrijding steeds belangrijker. Ook op dit gebied kunnen wij onze opdrachtgevers van dienst zijn. Onder meer met metingen, advisering en het verzorgen van technische voorzieningen die geluidshinder beperken, zoals akoestische omkastingen en wandsystemen, ronde dempers, coulissendempers, enzovoort.