Akoestische omkasting productiemachine

Akoestische omkasting productiemachine

 Diverse afmetingen. 
 Demping 30 dB 
 Met geluidsgedempte ventilatie