metingen

 
  TTB Houdt zich natuurlijk niet uitsluitend bezig met het ontwerpen en produceren van nieuwe installaties. Tevens kan de werking van bestaande installaties worden bepaald en vastgelegd via diverse metingen: 
 Luchtsnelheid en debiet 
 Drukverschil 
 Temperatuur 
 Relatieve vochtigheid 
 Geluidsdruk met spectrumanalyse 
 Onbalans 
 Trillingen 
   
  
Deze vormen een solide basis voor aanpassing, uitbreiding of vervanging van de betreffende voorzieningen.